menu

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw gegevens, voor welke periode wij de gegevens bewaren, hoe je deze informatie kunt inzien, kunt laten wijzingen en/of kunt laten verwijderen.

LoooX Bathrooms

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is LoooX B.V., gevestigd aan de Maagdenburgstraat 8 in Deventer en geregistreerd bij de KvK onder nummer 08167193. Mocht je vragen hebben over deze informatie of over de verwerking van de gegevens, dan kan je die stellen per e-mail via info@looox.nl.

Persoonsgegevens

LoooX B.V. verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. We houden ons hierbij altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verzamelen op de volgende manier persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt met toestemming van de eigenaar en in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 • We gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Op onze website zijn dit: 
  -        Bezoekersgedrag registreren om zo onze online dienstverlening te verbeteren;
  -        Bij inschrijving van onze nieuwsbrief informeren we je over onze ontwikkelingen (hierover later meer);
  -        Het behandelen van vragen en/of klachten via ons contactformulier, chatsysteem of sociale media kanalen.

 • We vragen om uitdrukkelijke toestemming als we jouw gegevens willen gebruiken.

 • Er zijn organisatorische en technische maatregelen genomen om de verwerking van jouw persoonsgegevens veilig te laten verlopen.

 • Wij geven andere partijen geen toegang tot jouw persoonsgegevens, tenzij dit bijdraagt aan het uitvoeren van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

 • Wij zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent het verwerken van persoonsgegevens. We brengen je hiervan op de hoogte, wijzen je hierop en respecteren deze.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze informatie gebruik van cookies. Door cookies te gebruiken, kunnen wij tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Dit om onze dienstverlening te verbeteren.

Bij een bezoek aan deze site ga jij er akkoord met het plaatsen van cookies op jouw apparaat. LoooX legt de informatie vast die zij via cookies heeft verzameld, naast overige informatie die jij over jezelf hebt verstrekt, of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die in dit privacy beleid staan vermeld. Meer informatie hierover is te lezen in het LoooX cookiebeleid.

Bezoekersinformatie

De bezoekersgegevens die wij verzamelen, waaronder de gebruiksduur en meest bekeken pagina’s, worden zorgvuldig bewaard en enkel geautoriseerde personen hebben toegang tot deze informatie. De hosting van de LoooX-website ligt bij Adwise. De inzage in de bezoekersinformatie ligt bij LoooX.

Nieuwsbrieven

Bezoekers die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, worden automatisch toegevoegd aan onze e-maillijst in MailChimp. De bezoeker geeft hiervoor actief toestemming door zijn of haar e-mailadres achter te laten. Hiermee gaat de bezoeker ermee akkoord dat ze maandelijks worden geïnformeerd met onze nieuwsbrief. 

De persoonsgegevens worden net zo lang bewaard tot dat de bezoekers zich actief afmeldt. Wil je je graag uitschrijven? Dit kan door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht. Je persoonsgegevens worden daarna automatisch verwijderd.

Vragen over jouw privacy?

Bezoekers kunnen vragen stellen via ons contactformulier, chatsysteem of via sociale media kanalen. Daarmee krijgen wij inzage in jouw persoonsgegevens. Deze gegevens worden bewaard op moment dat de vraag in behandeling wordt genomen om jou zo te kunnen informeren. Na afhandeling van de vraag worden de gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Op verzoek zullen wij deze verwijderen.

Indien je gebruik maakt van het contactformulier op de site, wordt gevraagd naar jouw naam en email-adres. Dit is nodig om desgewenst contact met je te kunnen opnemen. Deze gegevens worden voor geen ander doel gebruikt.

Beveiliging en inzage

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Zo zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Enkel geautoriseerde personen binnen LoooX hebben toegang tot deze informatie.  Heb je naar aanleiding van dit artikel nog een vraag? Neem gerust contact met ons op.